15 november, 2016

Yogamedicin

Yoga har sedan länge använts i hälsofrämjande syfte. Yogaterapin syftar till en holistisk behandling av varierande psykologiska och somatiska dysfunktioner från ryggproblem till emotionella besvär.

Numer används yoga även inom hälso-och sjukvården som en behandlingsmetod för att lindra såväl mentala som fysiska besvär.

Yoga som terapi är processen av att stärka individen att utvecklas mot förbättrad hälsa och välbefinnande genom att applicera filosofin och utövandet av yoga.

Yoga som behandlingsform vid stressrelaterade symtom har i vetenskapliga studier redovisat en positiv effekt på ångest, sömn, stressnivå och utmattning.

Specifika program finns designade med avsikt att påverka sådana symtom och man kan vid behandling med yoga se resultat efter genomförd behandling med avseende på minskade stressnivåer.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om yoga som medicin, få tips om litteratur i ämnet.